Stålpålning i Nora

Stålpålning är stolta över att få grundlägga det som ska bli Noras nya reningsverk.
Det nya reningsverket byggs intill det gamla som fortfarande är i drift men nu börjar bli alltför utslitet för att möjliggöra renovering. Grundläggningen av reningsbassänger och ny byggnad kommer i att vila på stålrörspålar med en högre stålkvalité (S550J2H) än normalt (S460MH).  Val av stålkvalité i kombination med att de geotekniska förutsättningarna var gynnsamma, bidrog till att pålarna kunde dimensioneras ner en storlek och på så sätt utgöra ett bra val med avseende på såväl ekonomi som kvalité.

Ett rent jobb – pålning för nytt reningsverk i Nora